Terapia uzależnień Kielce

CBT jest procesem interaktywnym, w którym pacjent aktywnie uczestniczy w swojej terapii. Terapeuta pełni rolę przewodnika i wsparcia, pomagając pacjentowi w nabywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu zdrowych nawyków.

CBT

TERAPIA UZALEŻNIEŃ KIELCE 533033311

Poznawczo-behawioralna terapia uzależnień Kielce (CBT - Cognitive-Behavioral Therapy) to forma terapii oparta na połączeniu dwóch głównych podejść terapeutycznych: poznawczego i behawioralnego. Celem tej terapii jest pomóc osobom uzależnionym w zrozumieniu i zmianie szkodliwych wzorców myślenia i zachowania, które podtrzymują ich uzależnienie.

To podejście terapeutyczne zakłada, że nasze myśli, przekonania i zachowania są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływają. Poprzez zmianę negatywnych myśli i niezdrowych wzorców zachowań, osoba uzależniona może zacząć tworzyć zdrowsze nawyki i podejście do życia, które wspierają trwałą rekonwalescencję.

To podejście terapeutyczne zakłada, że nasze myśli, przekonania i zachowania są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływają. Poprzez zmianę negatywnych myśli i niezdrowych wzorców zachowań, osoba uzależniona może zacząć tworzyć zdrowsze nawyki i podejście do życia, które wspierają trwałą rekonwalescencję.

Poznawczo-behawioralna terapia uzależnień Kielce (CBT) składa się z różnych technik i strategii, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji pacjenta. Oto kilka dodatkowych informacji, które mogą pomóc w zrozumieniu, jak CBT funkcjonuje w terapii uzależnień:

 

 

  • Edukacja i świadomość: Terapeuta zapewnia pacjentowi wiedzę na temat uzależnienia, jego mechanizmów i negatywnych konsekwencji. Wspólnie analizują, jak uzależnienie wpływa na życie pacjenta i identyfikują motywy, które utrzymują ten problem.

 

 

  • Analiza myśli i przekonań: Terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować i zrozumieć negatywne myśli i przekonania, które mogą sprzyjać uzależnieniu. Następnie wspólnie pracują nad zmianą tych myśli na bardziej realistyczne, zdrowe i pomocne przekonania.

 

 

  • Rozpoznawanie wyzwalaczy: Terapeuta wspomaga pacjenta w identyfikowaniu sytuacji, emocji lub myśli, które mogą wywoływać pragnienia i impulsy do sięgania po substancję lub powtarzania szkodliwych zachowań. Ten proces umożliwia pacjentowi zrozumienie i kontrolowanie sytuacji ryzykownych.

 

 

  • Uczenie umiejętności radzenia sobie: Pacjent otrzymuje konkretne narzędzia i techniki, które pomagają mu radzić sobie z pragnieniami, stresami i trudnościami emocjonalnymi. Mogą to być umiejętności relaksacyjne, strategie unikania pokus, trening umiejętności społecznych czy techniki rozwiązywania problemów.

 

 

  • Planowanie i realizacja celów: Terapeuta wspiera pacjenta w ustalaniu krótko- i długoterminowych celów terapeutycznych. Razem tworzą plan działań, który obejmuje kroki potrzebne do osiągnięcia tych celów. Terapeuta monitoruje postępy i wprowadza niezbędne zmiany, jeśli to konieczne.

 

 

  • Zapobieganie nawrotom: Terapeuta i pacjent pracują nad strategiami zapobiegającymi nawrotom uzależnienia. Wspólnie identyfikują potencjalne pułapki i tworzą plany na wypadek sytuacji kryzysowych.